Tilbake til startsiden


Ringivollen (Ringisetervollen) er en setervoll nord for Grønland i Ramsåsallmenningen.

Dette er trolig en svært gammel seter. Her setret Staver, Butterud, Kveise og Furuset fra Vestre Bærum og Berger fra Asker i 1770-årene. Etter navnet må vi tro at også Ringi setret der i en fjern fortid.

På Ringivollen skal det være mulig å finne tuftene etter syv seterhus, som alle er inntegnet på et kart fra 1774. De største størhusene er omtrent 6 x 10 meter og har et rom med ildsted og seng, og et rom der melke og melkeprodukter ble oppbevart. Det er vanskelig å finne disse tuftene i dag. En av tuftene skal ligge der den blåmerkede stien går.

Seterdriften var slutt en tid før 1900.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Moe, Liv Frøysaa. (2019). Kulturminner i Vestmarka. Bærum Turlag

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Ovenfor: Her lå Ringivollen 2020. Stien til Grønland går til venstre i bildet. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: Kart over de gamle bygningene som lå på seteren.
Kilde: Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Ringivollen