Grønland ble anlagt omkring 1750 og er dermed en av de yngste setrene i Vestmarka. Gårdene Hamang, Dønski, Søndre Tanum og Søndre Stovi har alle setret på Grønland. Seterdriften opphørte tidlig på 1900-tallet. I 1905 ble et størhus (et seterhus) demontert og kjørt til Søndre Tanum. Et annet seterhus ble flyttet til Stovivollen og satt opp som kalvefjøs. Det endte som jakthytta Jan Mayen. Se Detaljkart. Hytta fikk trolig navnet fordi den lå øst for Grønland. Vest for Jan Mayen lå en hytte som het Svalbard, men denne brant senere ned.
Det siste størhuset på Grønland ble restaurert, men brant ned et par år senere. Dermed var det ikke noe igjen av den gamle setra, og det var liten aktivitet på området i 20 år.

I 1933 satte Sigfred Friis på Søndre Tanum opp en sportskafé på den gamle setervollen på Grønland. Et toetasjes tilbygg kom i 1940. Skituristene hadde nå inntatt marka. Foruten forfriskninger kunne Friis også tilby overnatting.

I 1946 solgte han hytta til idrettslaget Tyrving. Tyrving fortsatte å betjene skituristene, men arrangerte også treningsleire for lagets yngre garde sommerstid.

I 1961 solgte Tyrving hytta til Bærum kommune, som har overlatt stedet til speiderne i kommunen. Speiderne står for salg av mat og drikke en del helger vinterstid.

Hytta kan leies hele året. Ikke bare av speidergrupper, men også av skoleklasser, barnehager, idrettslag eller til private arrangementer.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

speiderne.no

Skiforeningen

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Grønland 1979. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek

Grønland

Tilbake til startsiden
Grønland 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning