Tilbake til startsiden

Stuteflauget (Flauet) var en husmannsplass under Østre Bjørum. Plassen står på kart fra 1882.
Plassen ligger på en hylle med bratt terreng ned mot elven, og navnet kan komme av at en stut (okse) har falt utfor her.

I 1865 hadde 1 ku, 3 sauer og en gris. De sådde 1/8 tønne bygg, ¼ tønne havre, og de satte
2 tønner poteter.

Plassen ble tidlig fraflyttet. Man kan fortsatt se tuftene etter plassen i terrenget.

På kart fra 1982 med registreringer gjort av Riksantikaven står det at det er funnet tufter etter stue, uthus og fjøs på stedet. I dag (2020) er det gjengrodd på området og vanskelig å skille tuftene.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Rasch-Eng, Rolf. (1983/84). Isi- og Bjørum-området. Et verneverdig område i Bærum. Pedagogisk senter i Bærum. Bærum kommune.

 

 

 

 

  

På området ligger det en del steinansamlinger som kan være tufter etter hus eller rydningsrøyser. Foto: Knut Erik Skarning
Stuteflauget var en husmannsplass som lå på en liten flate i den bratte skråningen opp fra Isielven.
Det står noen store almetrær på området.
Foto: Knut Erik Skarning

Stuteflauget