Tilbake til startsiden

Liv Frøysaa Moe skriver i Kulturminner i Vestmarka:
"
Det ble gjort C-14 dateringer på Breimåsan på Ramsås og Gupu i 1999. Analysene viser at det ble dyrket bygg ved Breimåsan 350 meter over havet for mer enn 3000 år siden. Gjennom yngre jernalder (fra 550 e.Kr) og middelalderen frem til svartedauden (1350) var det jord- og husdyrbruk her og på Gupu. Pollenundersøkelser viser at det vokste sammenhengende bjørkeskog i området. Her skal det fortsatt finnes spor etter tidligere torvskjæring og rester etter planker som stammer fra torvskurene som ble brukt til tørking og lagring av torven i utkanten av myra. Torven ble brukt til torvstrø og brensel.

Mer om torvbruk og torvskjæring under Semsmåsan.

Breimåsan er kjent som Bærums beste sted å oppleve orrhaneleik.


Kilde:

Moe, Liv Frøysaa. (2019). Kulturminner i Vestmarka. Bærum Turlag

 

 

 

 

  

Breimåsan 2010. Kilde: skiforeningen.no. (Berit Saghaug Mørck)

Breimåsan

Denne gapahuken ble laget for å følge med på orrfuglleik. Breimåsan var en kjent spillplass. Kilde: Vestmark-kalenderen 2001. Laget av Harald Kolstad