Tilbake til startsiden

 

Markebekk
Markebekk (Øvre Markebekk), også kalt Roligløkken og Haugen, var en husmannsplass
under Isi.
Navnet kommer av bekken som renner på nordsiden. Se Detaljkart.
På kart fra 1825 kalles plassen Haugen.

I 1865 hadde de 1 ku og 6 sauer. Det ble sådd 1/8 tønne bygg, ½ tønne havre, og de satte 2 tønner poteter.

Nedre Markebekk
var en husmannsplass under Isi.

I 1865 hadde de 1 ku og 6 sauer. Det ble sådd 1/4 tønne bygg, og de satte 2 tønner poteter.

Plassen ble senere bolig for gårdsarbeidere på Isi.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Markebekk (Øvre Markebekk) 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Markebekk (Øvre Markebekk) og Nedre Markebekk

Nedre Markebekk lå bak denne bygningen. Plassen er nå revet. Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Markebekk (Øvre Markebekk) 1969. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
De gamle husene på Markebekk 1926. Vi ser også den gamle veien.
Kilde: Bærum bibliotek