Tilbake til startsiden


Risfjellkastet (Kastet) var en husmannsplass under Søndre Skui.

Hans Clausen med kone og en sønn bodde her på 1830 tallet. Hans Clausen var medlem av Marcus Thranes Arbeiderforening i Vestre Bærum.

Familien hadde en ku og en sau og de satte ¼ tønne poteter.

Den siste som bodde på Kastet, het Lars. Da han forlot plassen omkring år 1900, satte han fyr på husene. Det er mulig å se tuftene etter husene.

Navnet Kastet skyldes at tømmer og ved fra området rundt Svartvann ble kjørt over Øvre vad (der stien krysser Urdelva) og frem til Kastet og kastet ned til Kasteløkka. Derfra ble tømmeret kjørt videre ut dalen. Omkring 1880 ble veien Nykastet bygget på sydsiden av Urdselva fra Øvre til Nedre vad. Her ble det laget en imponerende tørrmur for å gjøre veien kjørbar med hest. Veien ble senere kalt Skolsliteren. Skoene slites når man går på den grove steinen. Se egen omtale.

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Skiklubben Starkad
På området husmannsplassen lå bygget skiklubben Starkad en hytte i 1906, etter å ha kjøpt eiendommen omkring 1903. Klubben Starkad ble stiftet i 1897 av 13 - 14 unge menn fra det gode borgerskap i Kristiania. Flere skiklubber ble startet på denne tiden. Det var en nasjonal bevissthet som blant annet ble forsterket av Fridtjof Nansens bragder på ski. En annen klubb som ble startet i Bærum, var Ondur. Den holdt til ved Muren.

Starkad holdt en kort periode til på Grøttum i Sørkedalen før de flyttet aktivitetene sine til Kastet i Urdsdalen. Der var det stabile snøforhold og lang vinter. Ulempen var at det var 8 km å gå fra Sandvika jernbanestasjon. De leide seg derfor inn på Persbråtan, hvor de fikk et nært forhold til familien der.

Like ovenfor Persbråtan, i lia mot Risfjellet, ble Starkadbakken anlagt. Der var det mulig å hoppe 20-25 meter. Det var respektable lengder på den tiden. Se Detaljkart

Etter hvert som medlemmene ble eldre, ble klubben mer og mer en venne- og selskapsforening. Omkring 1960 var de siste av klubbens stiftere gått bort, men etterkommerne, barn og barnebarn, fungerer som klubben "Starkad", og hytta ved Risfjellkastet holdes ved like.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Persbråten, Erling. (1997). Skiklubben "Starkad". Asker og Bærum historielags skrifter nr. 37

 

 

 

  

Nedenfor Starkads hytte ligger mange steinansamlinger som kan være tufter etter den opprinnelige husmannsplassen som lå her eller de kan være rydningsrøyser.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Skiklubben Starkads hytte ved Risfjellkastet 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Risfjellkastet og skiklubben Starkad