Tilbake til startsiden

Flere bruk ligger på rekke og rad sydøst for Rustan. Det er Nordre Ullbråtan og Søndre Ullbråtan, Brynsbakken (Bakken), Solstad (Nordre Jammerdal) og Søndre Jammerdal. Antakelig ligger alle brukene på innmarken til én opprinnelig gård, Rustan, som ble ryddet i middelalderen (500 evt. – 1500 evt.).

Bakken (Brynsbakken) var en leilendingsplass under Bærums Verk som ble etablert omkring 1780.

Plassen ble flyttet 150 m sydvestover i 1919. Se detaljkart.

I 1865 hadde de 2 hester, 4 kyr og 8 sauer. De sådde 1 tønne bygg, 1 tønne havre og satte 5 tønner poteter.

Bærums Verk solgte i 1953 plassen med 100 dekar (mål) skog til brukeren Karl A. Rustan.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Bakken (Brynsbakken) 2017. De to bakerste bygningene er driftsbygningen og våningshuset fra 1919. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Bakken (Brynsbakken)

Bakken (Brynsbakken) 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning