Tilbake til startsiden

Brubråtan (Springer) var en gammel husmannsplass under Isi.
På kart fra 1825 kalles den Springer, på kart fra 1882 kalles den Brubraatan. Opprinnelsen til navnet er ukjent.

Christen Erichsen er registrert som husmann i 1801.

Brubråtan ble nedlagt en gang etter 1865 og er senere brukt som bolig for gårdsfolk på Isi.

Det lå kvern og sag ved bekken som rant forbi Brubråtan. Det ble bygget demninger lengre opp i vassdraget for å sikre driften av kvern og sag vår og høst. Navnet Dambekken forteller om dette. Senere ble sagen drevet med damp og med diesel.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Brubråtan 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Brubråtan 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Brubråtan