Tilbake til startsiden

Svelterud var en husmannsplass under Østre Frogner.

Plassen er avmerket på kart fra 1882.

Svelterud er et nedsettende navn.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Øverst: Dette er steinmurer etter et hus som sto på Svelterud. Sett fra syd.

Til høyre: Deler av av samme mur. Sett fra nordøst.

Foto: Knut Erik Skarning

Svelterud