Tilbake til startsiden

Grinda har adresse Isigrenda 47.

Grinda, også kalt Grinden, Bakløkken og Isigrinda, er avmerket på kart fra 1825.

Her gikk den gamle veien fra Bjørumskogen, Kjaglidalen og Isimarka til Bærums Verk, og her var det en grind som skilte Isi fra Østre Frogner. På veien var det stor trafikk av bønder som kjørte trekull i store fliskurver til Bærums Verk.

På Grinda hadde de i 1865 2 kyr. Det ble sådd en kvart tønne bygg, ½ tønne havre og de satte 3 tønner poteter.

Ranveig Blakkestad og mannen Aasmund flyttet til Grinda i 1947. Ranveig Blakkestad var særlig kjent for dyrking, spinning og veving av lin. Hun holdt foredrag om lindyrking og lokalhistorie.
For en del år siden var lindyrking vanlig. Lin ble dyrket og mye brukt, helt til bomullen kom til landet. Stedsnavn viser at lin ble dyrket både på gårder og plasser. Eksempler er Linåkeren på Åmot, Linløkka på Ramstad, Linbråtan på Skui, Linåkeren på Isi og Linløkke på Ullbråtan.

 

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Vi ser Isi øverst i bildet og Grinda nederst til venstre for kjøreveien. Nederst til høyre for veien ligger Bakken. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Grinda (Bakløkken)

Våningshuset på Grinda 1930. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Våningshuset på Grinda 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Våningshuset på Grinda 2020. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Østover fra Grinda gikk den gamle veien der bøndene blant annet kjørte trekull til Bærums Verk. Langs den gamle veien står gamle steinmurer. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning