Tilbake til startsiden

Linbråtan (Linbraaten) var en husmannsplass under Skui.

Det er mulig det har vært dyrket lin her, men navnet kan også komme av treslaget lind. Det vokser lind i lia ovenfor plassen.

Bærum kommune overtok Linbråten.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Linbråtan 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Linbråtan (Linbraaten)