Tilbake til startsiden

Øverløkken har adresse Brenna Gårdsvei 64.

Øverløkken var en husmannsplass under Brenna.

Plassen er avmerket på kart fra 1825.

I 1865 hadde de 1 ku og 6 sauer. De satte 1 tønne poteter.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Øverløkken 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Øverløkken

Øverløkken 1969. Kilde: Bærum bibliotek