Tilbake til startsiden

Løvsbråten (Lausbråtan) var en husmannsplass under Isi.

I 1665 hadde de 1 ku, de sådde ¼ tønne bygg, ½ tønne havre, og de satte 3 tønner poteter.
Pliktarbeidet var 10 dager, hvorav 6 i slåtten.


I 1894 ble plassen en selveierplass.

Det skal være funnet en flintsigd på området. Funnet viser at det kan ha vært drevet jordbruk på stedet i siste del av yngre steinalder (ca. 4000 fvt. - 1800 fvt.).


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Slik ser det ut i dag (2020) der Løvsbråten lå. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Løvsbråten (Lausbråtan)

Flintsigd fra steinalderen som ble funnet på området. Foto: Ove Holst, Oldsaksamlingen.
Bildet står i Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget