Detaljkart for området omkring Jordbru

Kilde: norgeskart.no
Libakke lå her
Jordbru
lå her
Kilde: norgeskart.no
Unicare Fram AS.
Tidligere Sjømennenes Helseheim
Askelia
Skytebane (BJFF)
Hornibråten (Søbråten) lå her
Bærum jeger- og fiskeforening
Bakken lå her
Skytebane (VBS)
Gamlerønningen lå i dette området
Tjernsøyet
Ramsåsstua
Svenskehella (Fiskeplass)
Bakke kan ha ligget
i dette området
Vinterveien
Gravhaug
Kølabonn
Gapahuk
Kantebakk