Tilbake til startsiden


Flebu International AS har adresse Ringeriksveien 175. De konstruerer, produserer og selger store vifter til landbasert og maritim prosessindustri.

Flebu Luftteknikk AS ble etablert av Johan Flebu på Krydsbysaga i Lommedalen i 1955. Selskapet etablerte en rekke avdelingskontorer i 1960- og 1970-årene. Disse er senere enten avviklet eller solgt. I 1957 flyttet selskapet til Ringeriksveien 175. Hovedbygget er oppført i 1972.

I dag (2020) er besøksadressen Industriveien 33.

Mer om bedriften
Flebu Luftteknikk fusjonerte med Ticon Mek. Verksted i Drammen i 1985, og endret navn til Flebu-Ticon AS. Flebu Svenska AB ble etablert i 1994. Året etter ble det inngått produksjonsavtale med et firma i Estland. Flebu Service AS ble etablert, og Götaverken Miljö AB kjøpte selskapets aksjer av familien Flebu, Geir Falck-Pedersen og Bjørn Melaaen i 1998. Virksomheten endret navn til Flebu AS. Flebu Eesti OÜ i Estland ble etablert i 2000.

Bedriften slo seg konkurs høsten 2003. Den hadde da 28 ansatte. Samme høst ble viftedelen av virksomheten solgt til Larvikfirmaet Diabulk og drevet videre som deres datterselskap, Flebu Norge AS. Viftedelen og datterselskapene ble solgt til Morten Eckmann og videreført som Flebu Internasjonal AS med Thor Eckmann som administrerende direktør. All produksjon ble flyttet til Estland.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

flebu.com

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

Flebu Luftteknikk 1961. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Over: Flebubygningen 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: Flebu selger blant annet store luftvifter til industrien.
Kilde: flebu.com

Flebu International

Flebu Luftteknikk 1959. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Flebu
Flebu
Til venstre: Flebubygningen omkring 1975.
Kilde: Johannesen, Christen Horn. (2017). Historien om et levebrød.