Tilbake til startsiden

Hilton var en gård som lå omtrent Der Hildertunet 11 ligger I dag.

Navnet kommer trolig av Hildartun, som betyr kvinnen Hildes gård. Tidligere har navnet vært skrevet Hildertwn, Vider Løxo, Helton, og Heltaaen.
Hilton ble skilt ut fra sentrumsgården Nes i Asker og ryddet i yngre jernalder
(550 evt. – 1050 evt.).

Hilton var kirkegods til reformasjonen (1536), deretter krongods til omkring 1660. Da ble gården solgt til Knud Frantzen som i 1663 kjøpte Nesøygodset. I 1668 ble gården solgt til Peder Arnesen Billingstad og i 1701 til Lars Toresen, trolig den daværende brukeren. Fra 1784 lå Hilton under gården Staver og ble drevet sammen med denne. Det var da husmenn som bodde på Hilton.

Gårdens bondekalkovn, som lå mellom Åsløkkveien og jernbanen. Allerede i 1666 sto Hilton på listen over gårder med kalkovn, og ovnen var i bruk i 1821. Se Detaljkart

I 1826 hadde gården 30 dekar (mål) innmark, og hadde en besetning på 2 kuer og 4 sauer. Gården solgte det året 12 favner ved.
Hilton var i 1939 på 263 dekar, hvorav 32 dekar var jordbruksareal og 120 dekar barskog. I hagen var det 0,2 dekar bringebær, 17 frukttrær og 19 bærbusker.
Fordi gården ble drevet sammen med Staver, hadde den ingen besetning.

Det er uklart når Hilton ble revet, det kan ha skjedd omkring år 1900.

Etter 1945 ble det meste av området der gården lå, utparsellert og bebygd.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Hilton

Se også Detaljkart
Hilton lå i området midt på bildet. Veien er Hildertunet. Sett fra øst, fra Slependveien. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Hilton hadde en låve ved Hiltonveien, der det hvite huset ligger. Se Detaljkart.
Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning