Tilbake til startsiden

Isi gjenvinningsstasjon er et kommunalt anlegg for avfallssortering. Her kan man levere sortert avfall av de fleste avfallstyper, med unntak av radioaktivt avfall, eksplosiver og spesielt store gjenstander som campingvogner, båter og biler. 

Isi avfallsanlegg ble etablert på gården Isis grunn i 1967.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune

 

Isi gjenvinningsstajon 2020. Kilde: kart.1881

Isi avfallsanlegg 2007. Kilde: Lokalhistoriewiki

Isi gjenvinningsstasjon