Tilbake til startsiden

Østlandsjord AS skriver på sin hjemmeside (2021):
"Det var en sommerdag i 1960 at Arvid Knutsen bestemte seg for å gå til anskaffelse av et harpeverk. Han startet da Lierskogen pukkverk sammen med sin bror Gunnar, dette skulle vise seg å være forgjengeren til Østlandsjord som ble opprettet av Arvid i 1989.

Siden den gang har det vært flere generasjoner innom, mye slit og mye arbeidsglede. Men en ting har ikke forandret seg på snart 50 år, Østlandsjord har alltid vært og skal alltid være en fin plass å jobbe og et sted å handle som gjør at fornøyde kunder ikke trenger å handle andre steder.

​I dag produserer og distribuerer vi pukk i alle dimensjoner, og forskjellige kvaliteter med jord. I tillegg til dette har vi masser til de fleste prosjekter, med blant annet elvestein, sand, bark og god dose med kompetanse kan vi hjelpe deg med ditt neste prosjekt"

Bedriften har knust stein på Isi siden 1997.

I 2020 fikk Østlandsjord AS avslag på deres søknad om å drive pukkverk og knuse asfalt og annen avfallshåndtering på Isi Miljøpark. Pukkverksdriften er i strid med reguleringsplanen for området.
Fylkesmannen stansert ikke driften på Østlandsjord AS umiddelbart, men mente det var rimelig at Østlandsjord AS fikk litt tid til å vurdere mulige framtidige løsninger for virksomheten og eventuelt avvikle den på en miljømessig og kontraktsmessig forsvarlig måte.  Dette var med bakgrunn i at det ikke har vært påpekt overfor Østlandsjord AS før at driften var i strid med reguleringsplanen, og at umiddelbar stenging kunne få urimelige store konsekvenser for virksomheten, ansatte og kontraktspartnere.

Kilder:

ostlandsjord.no

statsforvalteren.no

Budstikka 24. november 2020

Østlandsfjord AS (Isi pukkverk). Kilde: ostlandsjord.no

Østlandsfjord AS (Isi pukkverk)