Tilbake til startsiden


Løkka var en husmannsplass under Søndre Holo.

Sidebygningen på husmannsplassen sto lenge igjen, men er i dag (2020) forfalt. Se bildet.

Løkka ble kjøpt av Jørgen W. Cappelen. Sønnen, Peder Cappelen, bygget nytt hus i den sydvestre delen av plassen.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Peder Cappelens hus 2020. Sett fra syd. Kilde: kart.1881
Se også Detaljkart
Dette er restene etter det siste huset som sto igjen ved elven på husmannsplassen Løkka. Bildet er tatt i 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Løkka