Lund ble ryddet i Havnehagan til Tanumbråtan. Den ble revet i 1986.

Senere kom plassen under Staver.

I 1865 hadde de 1 ku. De sådde 1/8 tønne bygg og en halv tønne havre, og de satte 2 tønner poteter.

Lund ble fradelt Staver i 1890.

I dag (2020) er det nye hus på stedet.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek


 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Lund var en husmannsplass under Nordre Tanum. Den lå der huset på bildet ligger i dag. Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Lund

Tilbake til startsiden