Tilbake til startsiden

Isi hadde sag tidlig på 1600-tallet. Den lå ved Brubråtabekken. Her har det vært en oppgangssag ved en foss syd for saga vi ser i dag (2020).

Den sagen vi ser i dag har en sirkelsag. Først ble sagen drevet med vannkraft, senere med damp og så diesel. Da den ble drevet med vannkraft lå den nærmere bekken.

Sagen ble bygget på 1920-tallet og var i bruk til omkring 1957.

Martin Lia var sagmester på Isi sag etter andre verdenskrig (1940 - 1945). Sagmesterens jobb var blant annet å file sagbladet.

Sagen var vanligvis i drift på forommeren mellom onnene. Isi hadde ca. 4000 dekar (mål) skog, og det ble skåret mer enn de trengte på gården. Det overskytende ble solgt til høvlerier og andre større sagbruk. Andre gårder fikk også benytte sagen på Isi .Kilder:

Kolstad, Harald. (2013). Isi gårdssag. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 53

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

Lokalhistoriewiki

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Isi sag 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Isi sag

Inne i Isi sag 2020. Vi ser at sirkelsagen står fortsatt. Foto: Knut Erik Skarning