Tilbake til startsiden

Skui postkontor
Skui postkontor ble opprettet i 1942 og nedlagt i 1996.

Til å begynne med het det Skui brevhus og lå i Ringeriksveien 222. Brevhuset lå under Sandvika postkontor. Det ble omgjort til poståpneri i 1945. Det gamle brevhuset står fortsatt (2020).

Posten mellom Skui og Sandvika ble sendt med landpostbudrute og med rutebil.

Poståpneriet ble gjort om til postkontor i 1977.

I dag (2020) er det Post i Butikk i Meny på Vøyenenga (Vøyenengtunet 14).

Skui telefonsentral
Skui telefonsentral lå på samme område som brevhuset.
Dette var den første automatiske telefonsentralen i området. Før automatiseringen måtte man ringe til sentralen og si hvem man skulle snakke med, så koblet damen på sentralen, telefonistinnen, linjen til rett telefon. Med automatiske telefonsentralen fikk abonnentene raskere og billigere forbindelse, men damene på sentralen ble arbeidsledige.

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Skui postkontor)

Lokalhistoriewiki (Om telefornhistorien i Asker og Bærum)

posten.no

Skui postkontor 1980. Her ser vi også en telefonkiosk. Sett fra nord.
Kilde: Bærum bibliotek
Brevhuset 2020. Sett fra øst, fra Ringeriksveien.
Foto: Knut Erik Skarning

Skui postkontor og Skui telefonsentral

Skui telefonsentral 1938. Kilde: digitalmuseum.no
Slik ser brevhuset og telefonsentralen ut i dag (2020). Huset er fra 1898. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning