Tilbake til startsiden

Slependen postkontor ble opprettet i 1890, og nedlagt i 2001 da det ble opprettet Post i butikk.

Slependen brevhus ble åpnet i stasjonsbygningen på Slependen stasjon, og var underlagt Kristiania postkontor. Jernbanebetjent M. Gustavsen var bestyrer. Posten ble sendt til og fra brevhuset med lokaltog (med ledsager). I 1893 ble brevhuset omgjort til Slæpenden poståpneri, fortsatt med tilhold på Slependen stasjon.

Poståpneriet ble underlagt Sandvika postkontor i 1920, flyttet til "Gråstua" ved Slependveien 100 meter nord for jernbanen i 1926 og videre til nye Slependen stasjon i 1959.

Virksomheten ble omdannet til underpostkontor i 1973 og postkontor i 1977, med tilholdssted hos Maler-stua i Slependveien 56 fra 1993. Se Detaljkart.

Da Slependen postkontor ble nedlagt i 2001 var det en tid Post i butikk på Kiwi Slependen, inntil denne tjenesten flyttet til Ica Supermarked Slependen, som senere ble Meny Slependen. I 2011 ble Post i butikk flyttet til Coop Smart Club Slependen, som senere ble Extra Slependen på sydsiden av E18.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Slependen postkontor har flyttet en del rundt før det ble "Post i butikk" lå postkontoret her i Maler-stua. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Slependen postkontor