Tilbake til startsiden

Slependen stasjon er et stoppested på Drammenbanen som ble opprettet i 1873. Stoppestedet het opprinnelig Slæpenden, fra rundt 1874 Slæpende, fra april 1894 på nytt Slæpenden og fra 1921 Slependen.

Da Slependen stasjon ble åpnet i 1873, lå den ikke på samme sted, men i en kurve der jernbanen går i bro over Slependveien, på østsiden av broen. Den hadde en liten stasjonsbygning i tre. En ny stasjonsbygning kom i 1916 og ble revet omkring 1960. Se de to nederste bildene.

Fasilitetene for de reisende har alltid vært vesentlig forskjellig på forskjellige stasjoner. På det nederste bildet ser vi at det på Slependen var et skur og en sittebenk ved sporet. På samme tid hadde Hvalstad stasjon, som Slependen var lagt inn under, et stort venteværelse der det blant annet var en lang disk med forskjellige vaser med kaker i og tre karafler med henholdsvis madeira, portvin og sherry til de reisende.

Da jernbanen ble bygget i 1872 tok den drøye 300 meter av den gamle Kongeveien som gikk gjennom passet ved Slependen. Plassen Snippen (se øverste bilde), som lå midt i passet, ble sterkt berørt av utbyggingen, og eieren fikk erstatning både for jordavståelse og vanskeliggjort adkomst til sitt steinbrudd. Kanskje var det derfor at han fikk den første ekspeditørstillingen da stoppestedet ble anlagt og at plassen Snippen ble valgt som stoppestedets billettkontor. Her ble billetter solgt ut av et vindu. Det er det samme huset vi ser i dag.

I forbindelse med at Drammensbanen fikk dobbeltspor, ble en ny stasjon, med ny stasjonsbygning i lettbetongstein, anlagt vest for Slependvegen. Her lå jernbanen fortsatt i en kurve. Denne stasjonen, som kom i 1958, hadde tilkomst via trapper og ramper ved det vestre brufestet for jernbanebroen. Den var tegnet av Ina Margrethe Backer ved NSBs arkitektkontor. Bygningen fikk en del kritikk for å være overdimensjonert.

Slependen ble nedgradert til holdeplass i 1970. Til forskjell fra en stasjon har en holdeplass/stoppested ikke sidespor og heller ikke stillverk for varsling av tog mellom stasjoner.

Til slutt kom så dagens stasjonsanlegg (stoppested) i 1993, tegnet av arkitekt Arne Henriksen. Dette har fått internasjonal oppmerksomhet på grunn av måten nivåforskjellene er benyttet på og måten tre er brukt i konstruksjonene.
Stoppested lå nå på en rett strekning, 400 meter nærmere Sandvika. Slependen stoppested og det som før hadde vært et eget stoppested, Jong, ble nå slått sammen til ett stoppested.

Tidligere gikk det et sidespor til Slependen Kalkfabrikk fra Slependen stasjon.


Se egen omtale av Drammenbanen.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie. Gå til s. 30.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Kittelsen, Kjell H: Slependen Jernbanestasjon 125 år i 1998. Vest for byen (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998 - 2001)

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Anders Asdøl. Beboer i Åsløkkeveien.

 

 

 

 

 

  

Fra innsiden av Slependen stasjon (stoppested) 2011. Kilde: Lokalhistoriewiki
Se også Detaljkart
Den nye Slependen stasjon (stoppested) 2008. Kilde: Lokalhistoriewiki

Slependen holdeplass, tidligere Slependen stasjon

Slependen stasjon (den andre stasjonen) lå på vestsiden (på venstre side) av broen vi ser i dag. Stasjonen hadde adkomst via rampe i betong under broen. Denne er nå revet. På toppen av rampen var det kiosk, og inne var det en lang stund postkontor (og postbokser). Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Slik så stasjonen på vestsiden av broen ut. Den lå mellom de to sporene.
Kilde: Kittelsen Kjell H. Persbråten, Slependen Jernbanestasjon 125 år i 1998.. Vest for byen (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998 - 2001)
Slik så den første stasjonen, på østsiden av broen, ut. Bildet er tatt rett før den ble revet omkring 1960. Kilde: Kittelsen Kjell H. Slependen Jernbanestasjon 125 år i 1998.. Vest for byen (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998 - 2001)
Slik så den første stasjonen på østsiden av broen ut i 1892.
Kilde: Kittelsen Kjell H. Slependen Jernbanestasjon 125 år i 1998.. Vest for byen (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998 - 2001)
Slependen stasjon har ligget flere steder. Bildet viser hvor de to første stasjonene lå. Vi ser også huset Snippen Sett fra syd. Kilde: kart.1881. Bildet er tatt i 2017.
Her lå den første stajonen.
Her lå den andre stajonen.
Snippen
Slependveien
Den nyeste, den tredje, Slependen holdeplass, ligger 400 meter nærmere Sandvika, nord for (ovenfor) bildet.