Tilbake til startsiden

Smedstad Kafé (Smedstad Café) lå på eiendommen Stranden like nedenfor Bjørumsbroen.

Kafeen ble drevet av familien Dammen før og etter andre verdenskrig (1940 - 1945).
Kafeen ble også kalt Dammen Kafé.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek


 

 

 

 

  

Smedstad Kafé 1977. Kilde: Bærum bibliotek
Smedstad Kafé lå til høyre i dette bildet fra 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Smedstad Café (Kafé)

Smedstad Café 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Ved elven der Smedstad Kafé lå, ligger denne steinmuren. Denne hadde trolig en funksjon i forbindelse med Kafébygningen. Foto: Knut Erik Skarning