Tilbake til startsiden

Tranby var en husmannsplass under Gupu.

Den første kjente husmann var på plassen i 1730-årene. Den siste husmannen forlot stedet midt på 1870-tallet. Han arbeidet trolig for Bærums Verk i trekull-produksjonen. Verket ble nedlagt i 1872, og kort etter var plassen fraflyttet.

I 1769 sådde de på Tranby 1 tønne havre og 1/2 tønne bygg. De hadde 1 hest, 2 kuer og 3 sauer.

Navnet kommer trolig av tranebær. Myra syd for plassen kalles Tranbymyra.
Navnet kan også være et oppkallingsnavn etter stedet den første husmannen kom fra.

Grinisetra kan ha ligget her.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

 

 

 

  

Se også Detaljkart
På dette området lå husmannsplassen Tranby. Man kan se rester etter steinmurer flere steder på området. Bildet er tatt i 2021. Foto: Kjell Hernes

Tranby