Tilbake til startsiden

Tyskestua har adresse Sopelimkroken 63.

Tyskestua var en husmannsplass under Nedre Ringi og ble ryddet på begynnelsen av
1800-tallet.

Senere har husmannsstua vært benyttet som bolig for gårdsarbeidere på Ringi.

Våningshuset er påbygget.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Tyskestua 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart
Tyskestua 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Tyskestua