Tilbake til startsiden

Tysland (Tyskland) var et bruk som trolig ble utskilt fra Skui omkring 1850. Det opprinnelige navnet var Tyskland, men etter andre verdenskrig (1940 - 1945) ble Tyskland forbundet med noe negativt, og navnet ble Tysland.
Det er uklart hva det opprinnelige navnet kommer av.

Det fortelles at veifarende kunne få en seng og enkel servering på Tyskland.

I 1865 hadde de 1 ku, 1 kalv, 3 sauer og 1 gris. De sådde 1/8 tønne hvete, 1/4 tønne bygg og
1 1/2 tønne havre. De satte 2 tønner poteter.

I 1920 ble bruket solgt til Bærum småbrukerlag som startet en kooperativ forretning, senere
Skui Samvirkelag
. Forretningen ble senere en avdeling av Bærum samvirkelag.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

  

Tysland (Tyskland) lå i dette området. Skui Dagligvarebutikk, tidligere Skui Samvirkelag, ligger utenfor bildet til venstre. Bildet er tatt i 2020. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning


Tysland (Tyskland)

Denne stua, Tyslandstua (Tysklandstua), lå der vi ser en lekeplass på det øverste bildet. Kilde: Harald Kolstads bildesamling
På Tysland kunne man få enkel servering.
Kilde: Harald Kolstads bildesamling