Tilbake til startsiden

Tyslandsløkken (Tysklandsløkken) var en av de eldste husmannsplassene under Skui og er nevnt i dokumenter fra 1771. Den lå litt syd for Jarenveien 1.

Plassen ble utskilt som eget bruk før 1865. Andreas Madsen var da selveier og vertshusholder.

I 1865 hadde de 1 ku, 1 kalv, 6 sauer og 1 gris. De sådde 1/8 tønne hvete, 3/8 tønne bygg og 1/4 tømme havre.

Sønnen til Andreas Madsen var smed.

Etter 1945 ble bruket solgt til Bærum kommune, som rev husene og oppførte boliger.

 

Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Tyslandsløkken (Tysklandsløkken) lå til høyre på dette bildet. Sett fra syd.
Bidet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Tyslandsløkken (Tysklandsløkken)