Tilbake til startsiden

Vestre Grinibråten (Vestre Grinibråtan) lå i området der Tanumveien 186 ligger i dag.

Vestre Grinibråten var et bruk som ble utskilt fra Grini før 1835.

Formannen i Vestre Bærum arbeiderforening eide bruket i 1851. Foreningen hadde ofte møter her.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Vestre Grinibråten 1925. Kilde: Bærum bibliotek
Vestre Grinibråten lå bak dette huset. Sett fra nordøst. Der plassen lå er det i dag bare en gresslette. Foto: Knut Erik Skarning

Vestre Grinibråten