Tilbake til startsiden

Aktuelle lenker og bøker

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Skui skole gjennom 100 år 1901 - 2001 (2001)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

Hågvar, Sigmund. Frodahl, Bjørn. Holo, Svein (Red.) (2019). Tanumplatået. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Ståvibekken. En rapport til Bærum Elveforum av Ole Petter Bjerkek og Harald Kolstad.
Utgitt i april 2016 – 3. reviderte utgave. ISBN 978-82-690201-1-3

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Moe, Liv Frøysaa. (2019). Kulturminner i Vestmarka. Bærum Turlag

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.