Tilbake til startsiden

Det ble funnet en buttnakket steinøks på jordet til Øvre Aas i 1971.

Man antar øksen er fra tiden mellom 2500 fvt. og 3000 fvt.

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på brune punkter. Når man klikker på et punkt, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på hovedkartet.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Fotoalbum på Øvre Aas

 

 

 

 

  

Øksen som ble funnet er en buttnakket steinøks.
Kilde: Fotoalbum på Øvre Aas.
Øksen ble funnet på jordet rett ved gården. Kilde: Bærumskart

Funnsted for øks ved Øvre Ås

Funnsted for øks
Bildet viser andre gjenstander som ble funnet.
Kilde: Fotoalbum på Øvre Aas.
Bildet viser hvor høyt havet sto i eldre steinalder.
De som eide steinøksen, og som kanskje bodde der Øvre Aas ligger i dag, hadde bosatt seg i en lun vik.
Kilde: Fotoalbum på Øvre Aas
.
Øvre Ås