Tilbake til startsiden

Haugen er klart avgrenset. Den er rund og har en diameter på 6 – 7 m. Den er i stor utstrekning oppbygget av bruddstein. Det er en plyndringsgrop i midten.

Haugen er fra bronsealder - jernalder (1800 fvt. - 1050 evt.).


Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Herkan man klikke på brune punkter. Når man klikker på et punkt, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på hovedkartet.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Gravhaugen sett fra syd 2020. Vi ser at det er en fordypning i midten.
Foto: Knut Erik Skarning
Gravhaugen (midt i bildet) ligger ca. 30 m nord for stien (som er stiplet på kartet). På det grågrønne området lengst til høyre på bildet ligger mange rydningsrøyser, hvorav noen kan være gravrøyser. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug ved Jordbru

Gravhaug
Skyte- bane
Skytebane
Gravhaugen sett fra nord 2020. Foto: Knut Erik Skarning