Tilbake til startsiden

Under andre verdenskrig ble Persbråtan et viktig sted for Milorgs aktiviteter. Lektor Carsten Dehli fra Stabekk høyere skole var avsnittssjef for Milorg i Asker og Bærum. Hans historie står i turprogrammet til Bærum turlag. Han brukte gården som en mellomstasjon på veien opp til basen Svartvannshytta i Vestmarka.

Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig (1940–1945). Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando).
Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasje­operasjoner.

En periode var det en radiostasjon i stallen på Persbråtan. Det fortelles også om en våpenladning fra et slipp i marka som i avvente av videre transport ble gravd ned på Persbråtan. I en tysk razzia kort etter ble alle bygninger gjennomsøkt og soldatene sto rett over der våpnene lå, men våpnene ble ikke oppdaget.

Aktiviteten på Persbråten under krigen er grundig omtalt i artikkelen
Persbråten, Erling. Persbråten, en gård vest i Bærum. Vest for byen (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1993 - 1997)

Kilder:

Hågvar, Sigmund. Frodahl, Bjørn. Holo, Svein (Red.) (2019). Tanumplatået. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Store Norske Leksikon

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Persbråtan 2006. Gården var nært knyttet til motstandsarbeidet under andre verdenskrig. Kilde: Lokalhistoriewiki

Persbråtan og andre verdenskrig (1940 - 1945)