Tilbake til startsiden


Fra 1300 til 1700 var kyststripen Leangen - Hval - Syverstadholmen - Holmen senter for saltproduksjon. Salt ble laget ved innkoking av sjøvann i store jernkar.

Salt kunne man lage overalt langs kysten, men fra disse områdene var veien kort over mot Tyrifjorden. Saltveien går blant annet gjennom Gupu.

Kilde:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

 

  

Saltveien går til venstre i det stidelet man kommer til når man går fra Gupu og sydover. Se kartet ovenfor. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
Saltveien ved Gupu. Kilde: Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Saltveien ved Gupu