Tilbake til startsiden

Apotek

Se også detaljkart

Apotek hørte med i et lokalsamfunn med respekt for seg selv. Det var kamp om hvor apoteket skulle ligge. Både Jar, Stabekk og Bekkestua ville ha denne fasiliteten. Det endte med at apoteket fikk en sentral plassering i forhold til alle disse tre områden, og ble bygget ved krysset Tjernsrudveien - Ringstabekkveien - Gamle Ringeriksvei.

Apoteket ble bygget i mur på en tomt som apoteker Olaf Simonsen kjøpte fra Skallum. Det ble åpnet i 1925 med Olaf Simonsen som apoteker. Bygningen hadde også leilighet for apotekeren og leilighet for den nye legen på Øvre Stabekk, dr. Arvid Wiborg. Omkring 1938 var det seks ansatte.

Fra 1954 ble Simon Flood apoteker. Han var en litt spesiell personlighet som kalte seg "sykdomsdikter". Han lagde blant annet en egen skulptur han kalte spydkaster, og som var satt sammen av diverse ting fra medisinutsalget.

Apoteket lå i Gamle Ringeriksvei 14B inntil det ble flyttet til Vestheimgården på Bekkestua i 1964. Apoteket i Vestheimgården fikk navnet Bekkestua apotek i 1969. I 1968 flyttet apoteket til "Coop-torget" ved Coop Mega.
I 2001 ble apoteket kjøpt opp av Norsk Medisinaldepot AS, som eier Vitusapotek-kjeden, og fikk navnet Vitusapotek Bekkestua.
Det kom også eget apotek på Stabekk, i Stabekkhuset.

Bygningen er fra 1923.Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). (1999). Boken om Jar; Jar vel 75 år; 1924 - 1999. Vellet

Bærumskart

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

 

 

I dette murhuset, i Gamle Ringeriksvei 14B, lå apoteket. Bildet er tatt i 2018.
Foto: Knut Erik Skarning