Tilbake til startsiden

Kleven (Kleiva)

Kleven (Kleiva) var en husmannsplass under Gjønnes. Den ble solgt til Ole Gundersen i 1820.

I 1939 ble Kleven oppført med 19 dekar (mål) dyrket jord og 50 frukttrær, 1 hest, 6 storfe og 20 griser.

Gården har drevet mye med grønnsakdyrking og har hatt veksthus. Tidligere var det et gartneri her, Kleven gartneri.

Gården er registrert som bevaringsverdig kulturmiljø, med to bevaringsverdige bolighus.

Nå (2018) planlegges boligutbygging i området fra Kleven mot Ballerud.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.
 

Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Forslag til planprogram

 

 

 

Kleven 1930. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Kleven 2018. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Kleven 1971. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek