Tilbake til startsiden

Bærum Montessoriskole

Se også detaljkart

Bærum Montessoriskole (BMS) holder til på Ballerud gård.

Det var mye diskusjon blant politikerne før Montessoriskolen ble godkjent som privatskole og fikk statsstøtte. Her er litt av skolens historie:

3. april 1995
Søknaden fra Bærum Montessoriskole blir godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

19. august 1996
Bærum Montessoriskole starter med de ni første skoleelevene i 1. klasse. Skolen hadde to lærere.

20. juni 2004
De første 7. trinns elevene gikk ut fra BMS.

1. april 2014
Utdanningsdirektoratets godkjenning av start av ungdomsskole samt utvidelse til 200 elever.

Hva er montessoripedagogikk?
Montessoripedagogikken bygger på Maria Montessoris egne iakttagelser og forskningen som hun drev med hele sitt liv. Maria Montessori var Italias første kvinnelige lege og arbeidet med psykologi, pedagogikk og antropologi. I sine observasjoner la hun merke til hva barna var interessert i, hva de likte å gjøre, og hvordan de løste de ulike problemstillingene som dukket opp. Hun så at barn har en indre drivkraft mot å utforske og lære – og at alle barn søker mot å bli selvstendige. Hun så at barn har en fantastisk evne til å konsentrere seg når forholdene er lagt til rette, og de får holde på med noe som interesserer dem.

Grunnprinsippene i montessoripedagogikken er:
- trygghet, delaktighet og oppmuntring til selvstendighet
- et nøye forberedt miljø i barnehagen og på skolen
- materiell som stimulerer sansene og som er basert på hjernens mest effektive måte å tilegne seg kunnskap på
- læreren som veileder og inspirator
- individualisering, frihet under ansvar og uforstyrrede arbeidssykluser
- "Hjelp til å hjelpe meg selv"


Kilder:

Bærum Montessoriskole

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

Bærum Montessoriskole 2018. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning