Tilbake til startsiden

Brenne (Brennene) var i middelalderen en selvstendeig gård.

Navnet tyder på at på det ble dyrket jord her etter at skogen var brent.

Etter Svartedauden (1350) lå plassen øde. Den nevnes i 1625, da som underbruk (husmannsplass) under Vøyen.

Brenne ble utskilt som eget bruk på begynnelsen av 1900-tallet.

I 1939 var bruket Brenne på 85 dekar (mål), hvorav 70 dekar var jordbruksareal og noe hjemmeskog. Bonden Anton Olsen dyrket da 4 dekar hvete, 12 dekar havre, 1 dekar grønnfôr og 2 dekar poteter. I hagen var det 6 sommerepletrær og 10 bærbusker.

Det er registrert et gravfelt nær Brenne.

Brenne og Brenneplassen, som ble utskilt fra Vøyen noe senere enn Brenne, er utparsellert til boliger. Boligområdet Brennejordet ligger der de tidligere Vøyen-plassene Brenne, Brenneplassen, Grindstua, Bakken og Angerst lå.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Vøyen)

Lokalhistoriewiki (Om Brenne)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Brenne (Brennene) 1910. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Slik ser det ut i dag (2020) der Brenne (Brennene) lå. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning
.

Brenne (Brennene)

Uthuset på Brenne (Brennene) 1963. Kilde: Bærum bibliotek