Tilbake til startsiden

Ved Vøyen er det flere gamle veifar.

Ferdselen gikk i eldre tid over Wøyenvaet som var vadestedet over Isielven. Se kartet og bildet ovenfor. Dette vadestedet er minst like gammelt som gården Vøyen. Derfra gikk ferdselen videre opp bakken forbi kvernhusene til Vøyen.

Etter at Kølabrua ble bygget omkring år 1800, ble lassene kjørt over denne broen, opp Bruksbakken til Vøyen og videre til Bærums Verk. Se kartet og bildene ovenfor.

Veien fra Vøyen ned til mølla, den gamle mølleveien, er også en gammel vei. Se kartet ovenfor.

Veien som går nordover øverst i midten av bildet fortsatte forbi Grindstua og videre til Bryn og Belset. Ved Grindstua gikk grensa mot Bryn og der var det en grind. Se det nederste bildet.

Se også Kart med kulturvernregistreringer for Vøyen

 


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag

Bærumskart

 

 

 

  

De brune strekene viser hvor de gamle veifarene ved Vøyen er synlige. Kilde: Bærumskart

Gamle veifar ved Vøyen

Kølabrua
Wøyenvaet
Wøyen Mølle
Wøyen sag
Første jernverk
Gammelt møllebruk
Veien mot Grindstua og andre husmannsplasser under Vøyen.
Se bildet nedenfor
Veien fra Grindstua mot Vøyen 2020. Vi ser driftsbygningen på Vøyen til venstre.
Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Kølabrua 1981. Kilde: Bærum bibliotek
Kølabrua 2020. Dette er en ny bro. Her var det også vadested. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Her ser vi eikealléen fotografert fra øst, fra Vøyen. Både gangveien til venstre og kjøreveien, Gamle Lommedalsvei, er gamle veifar. Foto: Knut Erik Skarning
Vøyenvaet lå omtrent midt i bildet, rett syd for broen vi ser i dag. Sett fra vest.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Fra Kølabrua går det en eikeallé opp mot mot Vøyen. Den søndre del av eikealléen ble plantet omkring år 1800, mens den nordre delen først ble plantet ved en veiomlegging i 1890. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Den gamle mølleveien
Den eldste Ringeriksveien gikk over Vangsbrua
Kirkevei fra Bærums Verk
Den eldste Ringeriksveien. Veien fortsatte videre vestover, men er ikke tegnet inn her.
Vei fra omkring 1890
Gammelt vadested
Driftsbygningen
Vøyen. Gårds- bebyggelsen
Skulpturen står 75 meter syd for Kølabrua.
Foto: Knut Erik Skarning
Vangsbrua 2021. Sett fra vest. Den eldste Ringeriksveien gikk over denne brua. Foto: Knut Erik Skarning
Kølabruhølen badeplass
Badeliv i Kølabruhølen ved Kølabrua omkring 1930.
Kilde: Vestmark-kalenderen 2006. Laget av Harald Kolstad