Tilbake til startsiden

Ved siden av jordbruket var kalkbrenning i mange år viktig for bønder og landeiere i Bærum. Dønski kalkovn lå like nordøst for husene på Dønski.

I regnskap for Akershus festning i 1597 ser man at Dønski har levert kalk. Dønski kalkovn er også nevnt i 1666. Kalkovnen var avmerket på kart fra 1825.

Det går en kalkåre i fjellet gjennom området der kalkbruddene ligger. Se kartet øverst på siden. Kalkåren går forbi Dønskii, Helgerud og videre over Levres eiendom.

I 1871 satte Caspar Donato Brambani i gang en kalkfabrikk i Sandvika. Han var eier av Helgerud noen år. Etter salget av gården holdt han tilbake parsellen Johannesberg. Se kartet øverst på siden, Her lå en stor kalkåre.

Kalksteinen ble kjørt med hester fra Dønski til fabrikken i Sandvika.

Se også Mer om kalkbrenning.


Kilder:

Bærumskart

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

  

Dønski Kalkovn lå omtrent midt i bildet. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Kalkbruddet ved Dønski 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Kalkbrudd og kalkovn ved Dønski

Kart som viser hvor kalkbruddene og kalkovnene lå. Kilde: Bærumskart
Her lå Dønski kalkovn
Her lå kalkbruddet ved Dønski
Dønski bo- og behandlingssenter
Her lå kalkbruddet ved Helgerud
Dette området het Johannesberg
Helgerud kalkovn lå her