Tilbake til startsiden

Villa Gullbakken

 

 

 

Gullbakken var en husmannsplass under Høvik Søndre og hadde gårdstun der man i dag finner Gullbakkveien 2A. Plassen er merket av på kart fra 1805 og 1825.

Husmannsstua lå inntil Gamle Drammensvei og var hvileplass for veifarende som kunne kjøpe seg mat og helst litt ulovlig drikke. Innehaveren ble i år 1800 straffet for ulovlig brennevinshandel.

I 1810 hadde plassen ku, kvige, 3 sauer med lam og 2 griser.

I 1891 ble plassen fradelt fra Høvik Søndre.

Stortingsmann Sigurd Blekastad kjøpte Gullbakken omkring 1880. Han satt på Stortinget for venstre. I 1886 solgte han plassen til forfatteren Barbra Ring, enken etter Jens Ring på Øvre Stabekk. Barbra Ring hadde ni barn da hun flyttet inn. Villa Gullbakken ble senere i Ringslektens eie. I dag (2019) bor Barbra Rings tippoldebarn, Ida Børresen, med familie i huset.

I 1927 flyttet Charlotte Wankel, Ida Børresens grandtante, inn i Villa Gullbakken. Charlotte Wankel ble etter hvert en anerkjent avantgardemaler. Hun studerte under Henri Matisse i Paris fra 1910, og hun stilte blant annet ut med Pablo Picasso.

Gullbakkveien har navn etter plassen.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872 - 2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Finnes på bibliotekene i Bærum.

Mer om Charlotte Wankel: Tangen, Ragnhild. (2020). Fra Kambo via Kristiania og Paris til Høvik. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 60. Finnes på bibliotekene i Bærum.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Bærumskart

Petter Søberg. Eier av Gullbakkveien 2A

Budstikka 27.januar 2019

 

 

 

  

Villa Gullbakken 2019. Sett fra øst, fra Gullbakkveien. Foto: Knut Erik Skarning
Villa Gullbakken 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart