Tilbake til startsiden

Plahte og Plahtevillaen

 

 

 

 

 

Frithjof Plahte flyttet bygningene på Høvik Nordre nærmere sjøen og bygget i 1878 en stor villa i Plahteskogen nordvest for Sarbuvollen.

Da Frithjof Plahte døde i 1899 ble villaen overtatt av sønnen Erik. Han var en flink hagebruker, som plantet frukttrær og drev et lite veksthusgartneri.

Plahtevillaen ble revet i omkring 1970 for å gi plass til Norconsults, og senere Saga Petroleums store kontorbygninger. Disse er nå (2013) omgjort til boliger. Resten av området ble utparsellert til boliger fra midten av 1980-tallet.

Mer om Frithjof Plahte
Frithjof Plahte bodde som trelasthandler i England i flere år. I 1876 kjøpte han gården
Høvik Nordre
,
Han ga tomt til Høvik kirke, og andre deler av eiendommen ble også skilt ut. Han kjøpte gården Fleskum ved Dæhlivannet i 1885. Frithjof Plahte investerte i lokalt næringsliv som Sandvikens Kalkfabrik og Teglverk og Brønøens Kalkfabrik på Brønnøya.
Han var også med å starte sementfabrikken i Slemmestad.

Frithjof Plahte var styremedlem i Nydalens Compagnie fra 1896 til sin død i juli 1899. 


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon


 

 

  

Plahtebukta 1886. Denne bukta lå rett nedenfor Plathevillaen. Kilde: Bærum bibliotek
Plahtevillaen 1966.
Kilde:
Bærum bibliotek

Inngangspartiet 1966.
Kilde:
Bærum bibliotek
Se også Detaljkart