Tilbake til startsiden

Coop Prix, tidligere Olav Flatlands butikk

 

Se også detaljkart

Olav Flatlands butikk var en kolonial- og kjøttforretning i Storengveien 8. Den ble etablert i 1928 av Olav Flatland i nært samarbeid med hustruen Henny Nicoline.
O. & M. Flatland, som firmaet het da broren, Martin Flatland, deltok i virksomheten på 1930- og 1940-tallet, solgte også isenkramvarer, kjøkkenutstyr, maling, oljer og bygningsartikler.

I 1946 startet Olav Flatland eget pølsemakeri og fiskematproduksjon, mens kolonial- og kjøttforretning ble overtatt av Kåre Thoresen.

Butikken til Kåre Thoresen ble avviklet i 1971, da kolonial-, kjøtt- og isenkramforretningene ble slått sammen til én stor kolonialbutikk med Jon Pettersen som kjøpmann. I 1978 overtok Jens Lomsdalen og kalte butikken Storenga Dagligvarer. Lomsdalen, som også drev Oksenøya Forretning 1985 - 1992, var tilknyttet kjøpmannssammenslutningen Bærums 7'eren, som gikk inn i Extra-kjeden i 1990.

Storenga Dagligvarer ble avviklet i 1997, da gården og forretningen ble overtatt av Rimi-kjøpmann Olav S. Nielsen på Nedre Stabekk. Forretningen ble tilknyttet Rimi under navnet Rimi Jar. I 2014 ble butikken, sammen med en rekke andre i Asker og Bærum, kjøpt opp av Coop NKL, og ble en Coop Prix-butikk.

I dag (2019) er det Post i butikk hos Coop Prix.

Olav Flatland konsentrerte seg om engrosvirksomhet med utgangspunkt i pølsemakeriet, som flyttet til nytt tilbygg på eiendommen. I 1977 flyttet bedriften til Olav Ingstads vei på Rud.

Olav Flatlands tomt på Rud ble solgt i 1985. Pengene ble satt inn i Henny og Olav Flatlands Legat, som finansierte byggingen av 70 leiligheter for eldre og uføre i Lønnås og Flatlandtunet borettslag på Stabekk (Peterhofveien 15 – 35).

Der Flatlands pølsemakeri lå i Storengveien, ble Statens studiesenter for film etablert i 1985. Her kunne studentene først lære teori og så praktisere på filmatelieret. Senteret ble flyttet i 1996.

Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale

Se også Handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Olav Flatlands butikk)

Lokalhistoriewiki (Om Coop Prix Jar)

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

 

 

 

 

 

 

Coop prix 2019. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning