Tilbake til startsiden
Lommedalen Trævarefabrikk
Lommedalen Trævarefabrikk 1930. Løkkafossen bak til høyre. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart

Lommedalen Trævarefabrikk ble etablert i 1898 og lå på en parsell utskilt fra Bjerke og en parsell utskilt fra Trulsrud. Fabrikken fremstilte dører, vinduer, trapper, kjøreredskaper og kjøkkeninnredninger. 13 personer arbeidet her på et tidspunkt.

I 1922 ble det bygget et kraftverk ved Løkkafossen som ga strøm til virksomheten. Kraftverket kunne utnytte et vannfall på 7,8 m. Ved fossen finner man nå rester av to gamle Francisturbiner fra 1922 som ga en effekt på 25 kW. Strømmen ble brukt til belysning.
Maskinene i fabrikken ble drevet av remmer som gikk rundt hjul ved turbinen og rundt hjul på maskinene i fabrikken.

Virksomheten ble avviklet omkring 1970. Da ble fabrikken kjøpt opp av Alf Otto Haug som brukte den til verksted og lager.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.

Kilder:

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget


Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek


Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017 Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud

Skiforeningen.no (Odd Saugerud)

 

 

Bygningen på bildet ovenfor er borte. Ved fossen finner man nå (2017) bare rester av to gamle turbiner. Her ser vi den største turbinen. Vannet kom inn i turbinen gjennom røret til venstre og fikk hjulene til høyre til å gå rundt. Rundt et av disse hjulene var det antakelig en rem som også gikk rundt andre hjul på maskiner i fabrikken. På turbinen satt et svinghjul som sørget for jevn rotasjonshastighet. Turbinene ble trolig også benyttet til strømproduksjon. Foto: Knut Erik Skarning

Slik ser det ut på området i dag (2017). Fossen ligger bak til høyre. Bygningen til høyre er et gammelt lager som hørte til trevarefabrikken. Foto: Knut Erik Skarning
Løkkafossen 2017. Den gamle trevarefabrikken, se bildet nedenfor, sto foran til venstre på bildet. Se bildet nedenfor. Foto: Knut Erik Skarning