Tilbake til startsiden

Bærum kulturhus, som ligger i Claude Monets allé 27 mellom Kommunegården og
Sandvika Kino
, åpnet i 2003. Bygget har en fri modernistisk utforming med mange skjeve plan og vinkler. Det ble bygget etter en arkitektkonkurranse som arkitektfirmaet Snøhetta vant.

Bygget har enkel materialbruk, og glattforskalede betongvegger skaper hovedlinjene i huset. En utkraging på 16,5 m danner taket over hovedinngangen. Ved hjelp av lyssetting forandres byggets uttrykk på kveldstid. Cathrine Mask har laget 96 glasselementer med integrerte silketrykk fra fotografier av insekter. Disse er montert i gulvet. Hyppige utstillinger bidrar til en variert kunstnerisk utsmykking.

En trend i moderne arkitektur er å utfordre den konvensjonelle tankegangen med vertikale og horisontale linjer og flater. Arkitektfirmaet Snøhetta har gjort dette med stor suksess i flere av sine mest kjente prosjekter. Biblioteket i Alexandria i Egypt har en skrå sirkel, operaen i Oslo en skrå, hvit marmorflate som møter vannet og vi vil nikke gjenkjennende til de skrå reflekterende glassveggene i minnepaviljongen i Ground Zero i New York.

Kulturhuset er et flerbrukshus, men er først og fremst hovedarena for akustisk musikk og dans. Elektroakustisk anlegg er levert av LydRommet. Salen som har 502 plasser, kan romme alle slags produksjoner, og den har stor fleksibilitet med hensyn til hvordan scene og sal kan benyttes. Hovedscenen er 305 m2.

En foajéscene kan brukes til mindre arrangementer.
Underhuset er nok en scene; den ligger i Kulturhusets underetasje.
For øvrig finner vi grupperom og kafé i huset.

Gulvutsmykningen er av Cathrine Maske.

Bærum kulturhus er både en bygning og navnet på en kommunal virksomhet som programmerer og drifter scenene i bygningen Kulturhuset, scenene i Sandvika Teater (Kinoveien 2) og Lille Scene.

Lille Scene ligger i Rådmann Halmrasts vei 2 og er en black box-scene med plassbygget (bygget inn i sine omgivelser og sitter fast i disse) amfi. Lokalet inneholder også eget kjøkken, publikumsfoajé og artistgarderober.
Scenen leies per dag og kan benyttes med eller uten teknisk bemanning fra Bærum Kulturhus.
Lille Scene ble pusset opp i 2020.
Rykte Teater har holdt til i salen siden 2003.

I tillegg er kompetansesenteret for musikk, Tanken ved gamle Hamang papirfabrikk, og Kalkmølla kulturstasjon en del av Bærum Kulturhus sin virksomhet.
Tanken består av et nettverk og et kompetansemiljø som, ifølge egen hjemmeside
(2018) "faciliterer og tilrettelegger produksjonsarealer, work space og miljø innen musikk, kreativ næring og kulturproduksjon. Tanken tilbyr også faglig rådgivning, erfaringsdeling, samarbeid og deltagelse i sosialt og faglig nettverk".


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune - Månedens kulturminne

Bærum kulturhus

Tanken

Budstikka 12. september 2020

 

 

 

 

  

Bærum kulturhus. Hovedsalen. Kilde: Lokalhistoriewiki
Bærum kulturhus. Sett fra nordøst. Kilde: Lokalhistoriewiki

Bærum kulturhus