Tilbake til startsiden


Tjernslisøstrene var fra Tjernsliplassen på Sollihøgda. Da de kom til Sandvika, begynte de med handel, og de fikk etter hvert lokaler i Nafstadgården, Senere bygget de sin egen gård, Tjernsligården, der Helgerudgården nå (2019) ligger.

Forretningen de etablerte i 1896 het Søstrene Tjernslis Fedevarer. De solgte kolonial-, mel- og fedevarer (ost, smør og flesk), hermetikk, glass og steintøy i første etasje, mens innehaverne hadde bolig i etasjen over. Olava Tjernsli giftet seg senere med baker G. H. Østby i nabogården, Østbygården.

At de to søstrene gjorde det godt økonomisk, kan man se av skattelisten for 1907 i Budstikka. Dette var like etter at Tjernsligården sto ferdig, og da hadde begge en årsinntekt på 2000 kroner og en formue på 8000 kroner. Det var helt på linje med kjøpmenn ellers i Bærum.

Egil Nordby overtok gården i 1935, og drev forretningen videre som Søstrene Tjernsli's Eftf. I 1951 ble gården, som da het Nordbygården, solgt til Alf Helgerud, som fortsatte kolonialvirksomheten. I 1971 ble gården revet for å gi plass til Helgerudgården, som ble åpnet i 1973.

Helgerudgården hadde en rekke leietakere, blant annet Vinmonopolet. Sandvika Parkeringshus, med 150 plasser drevet av kommunen, disponerte taket. Helgerudhallen Matsenter, Bærums første kolonialbutikk med rulletrapper, disponerte første etasje. Her var Knut Andersen kjøpmann. Forretningen, som hadde en sterk ferskvareprofil og eget pølsemakeri, ble kåret til Årets bedrift i Bærum i 1988.

I 1993 ble Helgerudgården utvidet med glasstak over torget mot Trygdegården. Samme år gikk kjøpmann Andersen inn i Menykjeden. Året etter gikk han ut igjen, og i 1995 solgte han butikken til Erik Brandt, som ble Asker og Bærums første Sparkjøpmann i 1998. Forretningen ble i 2002 omgjort til Meny med Ivar Bjoner som kjøpmann. I dag (2019) er butikken igjen en del av Spar-kjeden.

Bærum kommunestyre vedtok 31. mai 2017 at fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika skal rives for å gi plass for ny bebyggelse, som vil gi en tredobling av dagens bygningsmasse. De fire kvartalene er Andenæskvartalet (Andenæsgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Rådmannsgården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Sandvikaby.no

Skoletjenesten 16. oktober 2020

Skoletjenesten 15. september 2019

 

 

 

 

 

  

Helgerudgården sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser Helgerudgården til venstre. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Helgerudgården og Tjernsligården

Tjernsligården 1965. Denne gården lå der Helgerudgården ligger i dag. Sett fra nordvest. Bildet er tatt etter at søstrene Tjernsli holdt til her. Kilde: Bærum bibliotek
Søstrene Tjernsli bak disken i sin butikk, Søstrene Tjernslis Fedevarer. Bildet er tatt da butikken holdt til i Nafstadgården. Senere fikk søstrene bygget sin egen gård, Tjernsligården, som vi ser på bildet ovenfor dette. Kilde: Bærum bibliotek
Tjernsligården ligger på høyre side av veien. Sett fra syd. Vi ser stasjonsbygningen midt i bildet. Til venstre ser vi Moegården og Nafstadgården. Bildet er trolig tatt etter at søstrene Tjernsli overlot forretningen til andre. Kilde: Prospektkort.
Se også Detaljkart