Tilbake til startsiden

I 1926 sørget Selskapet for Sandvikens vel for å få satt opp en fiskebutikk ved Sandviksbukta.

I 1929 overtok fiskehandler Rudolf Andersen, bare kalt Rulle, stedet. Rulle var middelskoleelevenes venn og muntrasjonsråd. Ved skoleslutt var det fullt rundt forretningen hans, og han bød på spennende historier, mer eller mindre selvopplevde.

Kronprinsesse Märtha var ofte innom og kjøpte fisk, og Rulle kalte seg Kongelig Hoffleverandør.

I 1936 overtok Bærum Mineralvannfabrikk butikken.


Kilde:

Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant

 

 

 

 

 

  

Rullebua er det lille huset til høyre for midten av bildet, nede ved sjøen. Fra venstre ser vi ellers Finstadgården, Dr. Nyquists villa og litt av Städegården. Oppe i åsen bak Finstadgården ser vi Villa Høegh på Sverigehaugen. Kilde: Bærum bibliotek
Her lå Rullebua. Vi ser Rådhuset nederst, midt i bildet. Bildet er fra 2017.
Foto: Knut Erik Skarning

Rullebua

Vi ser Rullebua nede til høyre ved sjøen. Bildet er tatt fra katapultskipet Schwabenland som lå ved Sandvika 1944 - 1945. Vi ser litt av katapultdekket til venstre. Husene på oversiden av Sandviksveien er fra høyre: Dr. Nyquists hus, Johnsegården og Wallegården. Kilde: Prospektkort
Rullebua lå her
Fiskehandler Rudolf (Rulle) Andersen foran Rullebua. Bildet er tatt på 1960-tallet.
Kilde: Bærum bibliotek