Tilbake til startsiden

Ingunn Stuvøy skriver i Månedens kulturminner 2013:

"Sandvika Mekaniske Verksted, senere Brødrene Christiansens Verksted, holdt til i Willy Greiners vei 22, ved Rønne elv i Sandvika. Sandvika Mekaniske Verksted ble etablert i 1907 av Karl Christiansen.

Karl Christiansen var opprinnelig Askergutt, født i 1867. Han kom i lære hos Smed Harald Hansen i Sandvika og ble selv utdannet både som smed, kobberslager, blikkenslager og rørlegger. Da han i 1907 fikk kjøpt tomt av Donato Brambani, bygget han et eget verksted med bolig i andre etasje. Bedriften gikk godt, oftest hadde han 20 - 40 mann i arbeid. De fleste av de ansatte var på byggeplasser det meste av tiden. Men driften var allsidig, blant annet laget de også båtmotorer.

Da to av sønnene til Karl Christiansen, Henrik og Rolf, tok over driften i 1928 ble arbeidsstokken mer stasjonær og verkstedet ble bilverksted på heltid. Dette skal ha vært et av Norges første bilverksteder. I 1930 hadde de 15 mann i arbeid. Bedriften etablerte senere en underavdeling på Slependen.

Til verkstedet ble det i 1920-årene bygget en bensinstasjon som vendte ut mot gaten, den gang Ringeriksveien, og som var hovedveien til Drammen og Ringerike. Bensinstasjonen var et tidstypisk nyklassisistisk "tempel" med bensinpumper foran verkstedbygningen.

Esso bensinstasjonen holdt til her fra 1928. Verkstedet ble nedlagt i 1980, og den vakre teglsteinsbygningen, som en periode rommet Bærum Fiskecentral, inneholder i dag (2019) fiske- og ostebutikk på forsiden og pizzarestaurant og frisør mot Rønne elv på baksiden."

Under andre verdenskrig i februar 1945, ble det gjort sabotasjeforsøk mot verkstedet.

På en informasjonsplakat på bygningen og på Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen står det at bygningen ble oppført i 1903, ikke 1907 som ovenfor.


Kilder:

Sandvika kommune. Månedens kulturminne

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

 

  

Brødrene Christiansens Verksted 1950. Sett fra sydøst. Det store hvite huset bakenfor til høyre er Løkke. Kilde: Bærum bibliotek
Her lå Brødrene Christiansens Verksted. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Brødrene Christiansens Verksted, tidligere Sandvika Mekaniske Verksted

Over: Sandvika Mekaniske Verksted 1910. Sett fra øst.
Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Karl Christiansen som etablerte bedriften.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

Sandvika Mek. Verksted og bensinstasjon omkring 1930. Bensinstasjonen så ut som et tempel. Kilde: Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika - i Bærum. Kulturutvalget
Bygningen sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning