Tilbake til startsiden

Walles Hotel ble grunnlagt i 1875 av enkemadam Haagine Christoffersen Walle. Hotellet holdt i de første årene til i en av de gamle bygningene på gården Sandvigen, men da madam Walles sønn Anthon Walle overtok driften i 1881, reiste han en ny toetasjes hotellbygning med valmtak, som lå der det lille parkanlegget med rytterstatuen foran Rådhuset ligger i dag.
Hotellet var bygget i sveitserstil og vendte mot fjorden, solen og utsikten med sine verandaer i flere etasjer.

Hotellet baserte sin virksomhet i stor grad på gjester som kom fra Christiania (senere Kristiania) på dags- eller helgeutflukter. Reisen foregikk enten med jernbane på den nyåpnede Drammensbanen, eller med et av de mange dampskip som gikk på fjorden fra 1860-tallet og utover. Av andre gjester var det ofte handelsreisende, som leide egne rom, utpakningsværelser, for å vise frem sine varekolleksjoner til lokale butikkeiere. Om vinteren bodde ofte travkjørere her mens de kjørte konkurranser på isen i Sandviksbukten. Hotellet var i perioder også tilholdssted for kunstnere, Malerkunstneren Harriet Backer bodde mye på Walles hotell de første årene etter hun kom hjem fra Paris. Hulda Grønneberg foreviget stedet på sine bilder. Se bilde ovenfor.

Hotellet fikk skjenkerett i 1879. Det var kjent for å servere god mat, og det var særlig Sandvikstorsken gjestene satte pris på.

Etter noen år leide Walle ut hotellet til fru Maren Todderud, og fra omkring 1895 til Anders Bjørnstad, som tidligere hadde vært fullmektig ved Bærums Verk, og som drev skysstasjon i Sandvika. Bjørnstad overlot driften av hotellet til sine sønner Hans Luytkis og Fredrik Bjørnstad, og fra 1898 var frøken Gina Lindahl ansatt som hotellbestyrerinne. Frøken Lindahl ble etter hvert fru Luytkis, og ekteparet eide og drev hotellet fra 1905 til 1914. Sandvikas første kino ble i en periode fra 1912 drevet i hotellets kjeller.

Fra 1914 ble hotellet i noen år drevet av direktør M. Schwartzbach-Jensen, som fra 1917 også drev Sollihøgda Hotel. I 1918 solgte fru Luytkis Walles Hotel til Bærums Haandværkerforening, men før salget kunne gjennomføres, ble hotellet 1. april 1919 totalskadet i en dramatisk brann som visstnok oppstod i vinkjelleren. Ingen av hotellets gjester kom til skade i brannen, og naboeiendommene ble heller ikke berørt. Hotellbygningen brant ned til grunnen, og ble aldri gjenreist. Året etter brannen kjøpte kommunen tomten og la den ut til park.

Se mer om familien Walle

Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika - i Bærum. Kulturutvalget

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

 

  

Walles Hotel 1915. Kilde: digitalmuseum.no
Walles hotel lå til venstre på bildet. Foto: Knut Erik Skarning

Walles Hotel

Walles Hotel 1915. Kilde: digitalmuseum.no
Walles Hotel 1890. Kilde: Bærum bibliotek
Hagen til Walles Hotel 1886. Maleri av Hulda Grønneberg. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart